İmam Rıza Dergahı Yayınları Logo
VİRANİ ABDAL DİVANI & FAKRNAMESİ
           VİRÂNÎ ABDÂL DİVÂNI & FAKRNÂMESİ


 Yayın Yönetmeni                : Zeynel DEMİR

 Editör                                  : Ümit ATLI

 Hazırlayanlar                      : Haydar ŞAHİN & Fatıma ÖZCAN

 ISBN                                   : 978-625-7192-08-8

 Mizanpaj                             : Turabi ŞEN

 Kapak Tasarım                   : Deniz KARATAĞ

 Yayıncı Sertifika No           : 47376

 Matbaa Sertifika No           : 45750

 Baskı Tarihi                        : Baskı Şubat 2021Virânî Abdâl, Alevi toplumunun önem verdiği arif ve ulu ozanlardandır. Virânî aktarıldığı kadarıyla Irak’ın Necef şehrinde İmam Ali’nin türbedarlığını yapmış olduğu ve aynı zamanda yine Virânî mahlasını kendisine verenin de bizzat Şah-ı Merdan İmam Ali’nin olduğunu şu sözlerle beyan etmektedir:
                          VİRÂNÎ’yem Şeha gerçek gulâmım
                          O vermiştir benim ismim VİRÂNÎ
Kesin olarak bilinmemekle birlikte Virânî’nin 16.yy içinde doğduğu ve 17.yy içinde Hakk’a yürüdüğü aktarılmaktadır. Virânî’nin Eğriboz Adasında doğduğu bilinmekte ancak hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir.
Virânî’nin bu kitaptaki şiirleri el yazma cönklerden (eserlerden) tercüme edilmiştir. Bu şiirler aruz vezni ve hece vezni ile yazılıp terkip edilmiştir. Virânî şiirleri ve metinleri Arapça, Farsça ve Osmanlıcadan Türkçeye tercüme edilip yayına hazır halde terkip edilmiştir. “Virânî Sultan Divânı & Fakrnâmesi” adlı iki eserden oluşan bu kitap kolay anlaşılması için hem nazım ve hem de nesir yazımı sadeleştirilerek okurlarımıza sunulmuştur. Felsefi diyalekte dair sözcükleri düzeltilerek güncellenmiş ve Türkçeleştirerek açıklanmış, irfani terimlerin kolay anlaşılması için dipnotta açıklama yapılmıştır.
Bu çalışma üç yıla aşkın bir zaman diliminde zahmet ve emekler sonucu ortaya konulmuştur. Toplamda 350’den fazla şiir, beyit, nefes ve duvazlerden oluşan çok zengin bir mecmua kaynak niteliğindedir. Okuyucuların keyifle bu hakikat ve irfan deryasından nasiplenmesini Yüce Hakk’tan niyaz ediyoruz. Aşk ile Hu
BİZE ULAŞIN
  • Üniversite Mah. Hilal Sok. No:13/A Avcılar / İstanbul
  • 0212 423 63 56
  • 0543 292 19 33
  • 0536 714 42 82
  • info@imamrizadergahiyayinlari.com
BİZİ TAKİP EDİN
© Copyright 2016 - İmam Rıza Dergahı Yayınları GWT E-ticaret altyapısı ile hazırlanmıştır.